På beordran
Balanserar mitt liv mellan konfidensintervall och kultryck. Med andra ord snart tenta och snart körkortsprov. Innan det är över hör ni inte något från mig....